Nhận diện thương hiệu là gì? (Identify)

Vai trò quan trọng trong thương hiệu hoặc hình ảnh của một công ty đó là nhận diện thương hiệu.

Trong hầu hết các trường hợp, thiết kế nhận diện thương hiệu căn cứ vào các phương tiện hình ảnh sử dụng trong công ty, thường được tổng hợp trong một bộ hướng dẫn quy chuẩn thiết kế. Những quy chuẩn nhận diện thường được áp dụng làm sao nhận diện áp dụng một cách đa dạng, xuyên suốt và toàn bộ, nhận diện sử dụng các bảng màu, phông chữ, bố cục,… đã được phê duyệt. Những hướng dẫn quy chuẩn theo hệ thống xuyên suốt, đảm bảo việc nhận diện của công ty chặt chẽ để dễ dàng nhận biết hơn.

Nhận diện hay “hình ảnh” của một công ty được tạo thành từ nhiều phương tiện hình ảnh như:

 • Biểu trưng (logo).
 • Văn phòng phẩm (Tiêu đề thư, namecard, phong bì và card visit, kẹp file..)
 • Tài liệu Marketing: (Tờ rơi, tờ gấp, brochure, website,…)
 • Sản phẩm và bao bì: (Tem nhãn mác và bao bì của chúng)
 • Trang phục (đồng phục của nhân viên)
 • Chỉ dẫn ( Biển công ty, Biển tên phòng, khu vực,…)
 • Nhận diện trong nhà (Thiết kế nội thất, backdrop, quầy kệ, bàn ghế, không gia làm việc…)
 • Nhận diện ngoài trời: (Biển bảng, màu sắc, phương tiện )
 • Thông điệp và hành động ( Thông điệp được truyền tải qua các phương tiện truyền thông trực tiếp hoặc gián tiếp.)
 • Các truyền thông khác (Âm thanh, mùi, xúc giác, v.v…)
 • Nhận diện trên các ấn phẩm quảng cáo, quà tặng…
 • Bất cứ hình ảnh nào đại diện cho doanh nghiệp.

Tất cả những thứ trên tạo nên bản sắc và hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.